Tuesday, November 10, 2015

Bill GatesBerwawasan
  • Berwawasan mencapai matlamat
    • mempunyai wawasan yang sangat jelas dan berpandangan jauh kerana beliau menjadi pengasas syarikat tersebut ketika berusia 19 tahun
  • Berwawasan dalam memperkenalkan produk
    • pereka cipta yang memiliki wawasan besar dalam bidang pengkomputeran
    • mempunyai wawasan diri yang mulia kerana mementingkan kepentingan orang lain
Menjangka dan mengkaji risiko
  • Mengambil risiko dan memperhitungkan untuk menubuhkan Yayasan sosial
    • mengambil inisiatif untuk mendirikan Bill & Melinda Gates Foundation bersama isterinya.
    • menyumbang sumbangan sebanyak $5 milion
  • Mengambil risiko untuk mengundurkan diri dari jawatan
    • undur diri dari jabatannya sebagai Ketua Pegawai Eksekutif dan memilih kembali ke jawatan lamanya iaitu Ketua Penelitian dan Pengembangan Perangkat Lunak (2000)
    • undur diri dari pengurus Microsoft dan mengkonsentrasikan diri pada kerja kedermawanan melalui yayasan sosial yang didirikannya, Bill dan Melinda Gates Foundation (2008)
Kegagalan adalah satu pilihan
  • kegagalan membina keyakinan
    • pernah dilabel sebagai ‘College drop-out’
Semangat berpasukan
  • Berpasukan membentuk cetusan idea baharu
    • seringkali bertemu dengan pengurus kanan Microsoft dan pengurus program syarikat tersebut
    • meletak jawatan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Microsoft pada Januari 2000
    • kekal sebagai Pengerusi dan mewujudkan jawatan Ketua Arkitek Perisian untuk dirinya sendiri
  • Berpasukan dapat menilai kesilapan dengan baik
    • beliau akan beralih dari kerja sepenuh masa di Microsoft untuk kerja sambilan, dan bekerja sepenuh masa di Bill & Melinda Gates Foundation (Jun 2006)
    • memindahkan tugas-tugasnya kepada Ray Ozzie, ketua arkitek perisian dan Craig Mundie
Penyelidik
  • Menyelidik peluang dalam pasaran
    • beliau sangat cepat menguasai BASIC, bahasa pemograman komputer
    • bertemu Paul Allen di University of Havard dan mereka bersama-sama mengembangkan bakat  dalam pemograman komputer
    • Bill Gates memutuskan keluar dari Universiti untuk menyumbangkan waktunya ke Microsoft
  • Menyelidik risiko yang bakal dihadapi
    • tahun 1990, berjaya merialisasi sistem operasi yang sangat diperlukan di pasaran dunia
    • mendapat tuntutan dari Departmen Keadilan Amerika Syarikat dengan dakwaan bahawa Gates telah melakukan monopoli terhadap perusahaan-perusahaan kecil

No comments:

Post a Comment